Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Đức Thắng số 1

Tiểu học Đức Thắng số 1
3.872.499
c1ducthang1@bacgiang.edu.vn